پست الکترونیک ما
info@ctslab.ir
تلفن تماس
077-33342250

دفتر مرکزی :

  • بوشهر، رو به روی گمرک، ساختمان مرکز تجارت بوشهر، طبقه اول واحد هفتم
  • info@ctslab.ir
  • 077-33342250

لیست اجتماعی

تماس با ما

آدرس دفتر مرکزی : بوشهر، رو به روی گمرک، ساختمان مرکز تجارت بوشهر، طبقه اول واحد هفتم
تلفن های تماس :
33342250 -077
077-33342251
آدرس آزمایشگاه مرکزی : بوشهر , اتوبان بوشهر برازجان , شهرک صنعتی یک - شرکت آزمایشگاهی و بازرسی چرخه طبیعت سبز
تلفن های تماس :
077-33452618
077-33452611
077-33452609
تلفن واحد تعیین ماهیت : 33342249-077
فاکس : 33342250 -077