امروز سه شنبه ‌۲۱ اردیبهشت سال ۱۴۰۰ ساعت ۱۸:۲۵
پست الکترونیک ما
info@ctslab.ir
تلفن تماس
077-33342250

ایوب محمودی

مدیرعامل

عماد محمودی

مدیر آزمایشگاه

معصومه شجاعی زاد

رییس امور مالی

شیما محمودی

مدیر کنترل کیفی و آموزش

وحید کیانی

مدیر امور استان ها

پروانه مولایی

مدیر تعیین ماهیت