امروز جمعه ‌۳۰ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ ساعت ۱۴:۳۹
پست الکترونیک ما
info@ctslab.ir
تلفن تماس
077-33342250

دفتر مرکزی :

 • بوشهر، رو به روی گمرک، ساختمان مرکز تجارت بوشهر، طبقه اول واحد هفتم
 • info@ctslab.ir
 • 077-33342250
خط مشی کيفيت آزمایشگاه چرخه طبیعت سبز 

آزمایشگاه چرخه طبیعت سبز با هدف افزایش کیفیت وبهره وری ، سیستم مدیریت خود را بر اساس استاندارد ملی ايران – ايزو-آی ای سی 17025 تجديد نظر دوم پياده سازی نموده همچنین انجام تمامی آزمونها در این آزمایشگاه بر اساس استاندارد های ملی ایران(ISIRI) می باشد و خط مشی خود را به شرح زیر اعلام و خود را نسبت به اجراي آن متعهد مي داند :
رئوس كلي خط مشي اين آزمايشگاه عبارتند از:
 • اعمال رويه حرفه اي نسبت به كيفيت آزمونهاي انجام شده در آزمايشگاه .
 • محرمانه دانستن كليه اطلاعات مشتريان و حفاظت آنها به صورت مناسب .
 • اجرا، برقراري و بهبود مستمر سيستم مديريت كيفيت مبتني بر استاندارد:2017 : ISO/IEC 17025 .
 • انجام آزمونها بر اساس استانداردهاي ملي و يا بين المللي با استفاده از تجهيزات مناسب .
 • انجام فعاليتها توسط كليه كاركنان آزمايشگاه بر اساس نظام سيستم مديريت كيفيت آزمايشگاه مبتني بر استاندارد ISO/IEC17025:2017 با پيروي از الزامات مدون شده در خط مشي ، نظامنامه ، روش هاي اجرايي و دستورالعمل ها .
 • كسب حد متعالي رضايت مشتري با ارائه بهترين خدمات در مدت زمان كوتاه و با هزينه مناسب توسط مدير و ساير كاركنان آزمايشگاه.
 • افزايش سطح آگاهي ، دانش و مهارت كاركنان از طريق اجراي برنامه آموزشي.
 • آشنایی کلیه کارکنان با مستندات کیفیت، خط مشی و اعمال خط مشی در کار خود..
 • رعایت و اجرای ضوابط و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و مرکز ملی تائید صلاحیت ایران.
 • توسعه پایدار سیستم مدیریتی در شرکت
در اين راستا مدير آزمایشگاه كليه منابع و زیر ساخت های مورد نياز را تأمين نموده و كليه كاركنان آزمایشگاه اهداف و اصول فوق را درك و مسئولانه به آنها عمل مي نمايند  .