امروز چهارشنبه ‌۲۹ دی سال ۱۴۰۰ ساعت ۰۲:۴۴
پست الکترونیک ما
info@ctslab.ir
تلفن تماس
077-33342250

دفتر مرکزی :

  • بوشهر، رو به روی گمرک، ساختمان مرکز تجارت بوشهر، طبقه اول واحد هفتم
  • info@ctslab.ir
  • 077-33342250
بازرسی فنی چیست؟ بازرسی فنی شامل ارزیابی وبررسی محصولات و یا سازه های مختلف میباشد . برای ایجاد و تولید محصولات و سازه ها استاندارد هایی تعیین میشود که وظیفه بازرسی فنی ،تطابق و بررسی محصول تولیدی یا سازه ی مورد نظر با استاندارد های های مورد نیاز است.
اهداف بازرسی فنی: بازرسی فنی با هدف جلوگیری از ایجاد خسارات و زیان های زیست محیطی ،انسانی و مالی تعریف میشود. وجود عیوب و خطاها در تمامی فعالیت های تولیدی و اجرایی غیر قابل انکار است ، با استفاده از روش های مختلف بازرسی فنی میتوان این عیوب را شناسایی ، بررسی و تا حد امکان رفع نمود.
زمینه ها ی مختلف بازرسی فنی: بررسی و بازرسی محصولات و سازه ها میتواند شامل تمام مراحل تولید و اجرا باشد. اما به طور کلی میتوان بازرسی فنی را در زمینه های زیر طبقه بندی کرد: