امروز سه شنبه ‌۲۱ اردیبهشت سال ۱۴۰۰ ساعت ۱۸:۱۴
پست الکترونیک ما
info@ctslab.ir
تلفن تماس
077-33342250

آزمایشگاه تست نوارتفلون:
نوار درزبندی پلی (تترافلوئورواتیلن)سینتر نشده برای مصارف عمومی
(استاندارد ملی ایران5555)
هدف و کاربرد
تعیین ویژگی و روش های آزمون نوارهای درز بندی پلی(تترافلوئورواتیلن) سینتر نشده است که برای آب بندی و درزگیری انواع اتصاالت کاربرد دارند.

آزمایشگاه تست انواع تیوپ:

1- تیوپ تایرهای پنوماتیک برای وسایل نقلیه(استاندارد ملی2416)

2- تویی تایر موتورسیکلت(استانداردملی762)